Lydavis no. 12 fra t0rsdag d. 8/6 2018

Det er Dansk Blindesamfund, Ældresagen, Hjerneskadeforeningen og Frivilligværket samt frivillige, der står bag lydavisen, som udkommer hver 14. dag. - Lydavisens indhold er hentet fra Randers Amtsavis og dækker perioden torsdag den 24. maj til og med onsdag den 6. juni 2018. I dag er Lydavisen redigeret af Helle Nordal, telefonnummer 24 47 24 34.
Lydavisen er indtalt af Karin Fonsholm og Erik David Holm Lydtekniker: Margit Jørgensen. Brænding af CD og aflevering på postindleveringssted Margit Jørgensen. Webmaster: Torben.
Nye ideer samt ris og ros modtages gerne. Næste lydavis kommer torsdag d. 21. juni.
De enkelte punkter kan høres ved at klikke på nedenstående links eller billedet ved siden af:
Man kommer tilbage ved at klikke på "Tilbage" ude til højre eller nedenfor

punkt 1 Indledning - oversigt
Pkt. 2: Randers – art. 1-2
Pkt. 3: Randers – art. 3-4.
Pkt. 4: Randers art. 5-6
Pkt. 5: Randers – art. 7-9
Pkt. 6: Randers omegn
Pkt. 7: Nyttig information fra Dansk Blindesamfund og Ældre Sagen
Royalt Kronprins Frederik
Togtrafik
70 års fødselsdag Anna Margrethe Beck
Randers Lejerforening 100 år
Sport
Dødsfald
Juni-digt
Afslutning


Klik her for at gå tilbage

Kontakt-emailadresse er: info@lydavisen-randers.dk