Lydavis no. 9 fra torsdag d. 25/4 2019

Velkommen til Randers Lydavis nr. 9 - 2019. Det er Dansk Blindesamfund, Ældresagen, Hjerneskadeforeningen, Frivilligværket samt frivillige, der står bag Lydavisen, som udkommer hver 14. dag. Lydavisens indhold er hentet fra Randers Amtsavis og Randers Onsdag og dækker perioden torsdag den 11. april til og med onsdag den 24. april. I denne avis har vi små historier med om gadenavne i Randers ”Hvad gemmer sig bag gadenavnet?” Lydavisen er indtalt af Erik David Holm og Ole Lien Olsson. Lydtekniker, brænding af cd og aflevering på postindleveringssted Jørgen Soelberg. Denne udgave af lydavisen er redigeret af Kirsten Rasbech, tlf. nr. 2460 1881. Webmaster: Torben Reffeld. Næste lydavis udkommer torsdag d. 9. maj
De enkelte punkter kan høres ved at klikke på nedenstående links
Man kommer tilbage ved at klikke på "Tilbage" nedenfor eller pilen i øverste venstre hjørne

punkt 1: Indledning - oversigt


Pkt. 2: Randers art. 1,2


Pkt. 3: Randers art. 3,4,5


Pkt. 4: Randers art. 6,7,8


Pkt. 5: Randers art. 9-12


Pkt. 6: Kort nyt


Pkt. 7: Randers Omegn


Pkt. 8: Politistof


Pkt. 9: Nyt fra dansk Blindesamfund og Ældresagen


Pkt. 10: Karin Michaëlis – hæder til modig og uforfærdet kvinde


Pkt. 11: Dødsfald


Pkt. 12: Afslutning
Til toppen

Klik her for at gå tilbage

Kontakt-emailadresse er: info@lydavisen-randers.dk